صفحه کسب و کار

دست دوزهای من(گلدوزی)
زهرا اسماعیلی
گیلان: لاهیجان
گیلان-لاهیجان
گلدوزی روی لباس و ماسک و تابلوهای گلدوزی طبق سلیقه و سفارش شما. می توانید از طریق پیچ اینستاگرام embroidery.jewelryz@ نمونه کارهای من را مشاهده کنید
تلفن: