صفحه کسب و کار

میناکاری روی سفال
روشنا برزگر
همدان: ملایر
ملایر
میناکاری از صنایع دستی قدیمی است که روی سفال انجام میشود، هم جنبه تزیینی دارند و هم قابل استفاده و شستشو می باشند
تلفن: ۰۹۳۸۶۴۷۱۷۱۰